22.09.2012 Hranice(Czechy) - Wystawa Specjalistyczna - sędzia Anna Sofie-Gothen (Dania)
ISKRA - klasa championów - dosk. 1/3 i CAC
UKOŃCZONY CHAMPIONAT KLUBU CZECH
JAMAJKA - klasa użytkowa - dosk. 1/6 i CWC/CAC