11.05.2015 - MILANO - Wystawa Światowa - sędzia 

BRENDA - Klasa Młodzieży - dosk.