10.07.2011 Paryż (Francja) - WYSTAWA ŚWIATOWA - sędzia Jacques Menut
ISKRA - klasa młodzieży - dosk. -/21
JAMAJKA - klasa użytkowa - dosk. 1/9

WORKING CLASS WINNER
WORLD DOG SHOW
PARIS 2011

pary - wds - ja...