09.10.2011 Zabrze - Wystawa Krajowa - sędzia Aleksander Skrzyński
ISKRA - klasa młodzieży - dosk. 3/3
JAMAJKA - klasa użytkowa - dosk. 1/1

zabrze - iskra ...
zabrze - jamajk...